Praca w terenie (ang. fieldwork)

Praca w terenie to potoczne określenie działań związanych z praktyczną realizacją badania: przeprowadzeniem wywiadów, testów, eksperymentów, obserwacji, gromadzeniem materiałów badawczych itp.