Predykcja (ang. prediction)

Predykcja to inaczej prognozowanie zjawisk społecznych lub rynkowych za pomocą określonych metod i technik. Do przykładowych technik wykorzystywanych w predykcji należą: analiza szeregów czasowych, badania trendów i metoda delficka.