Predyktor (ang. predictor)

Predyktor to inne, rzadziej używane, określenie zmiennej niezależnej (objaśniającej).