Próba gronowa (ang. cluster sample)

Próba gronowa to rzadziej używane określenie próby grupowej.