Próba grupowa (ang. cluster sample)

Próba grupowa określana jest również terminem próby gronowej, warstwowej, losowanej wielostopniowo. W pierwszym etapie losowania próby grupowej wybierane są zbiory (np. powiaty, dzielnice itp.), w skład których mogą wchodzić kolejne mniejsze jednostki. Następnie z wylosowanych zbiorów losowane są inne jednostki niższego rzędu (gminy, osiedla itp.). Ostateczną jednostką losowania mogą być gospodarstwa znajdujące się na terenie gminy (oraz zamieszkujące je osoby) lub mieszkania na terenie wylosowanych osiedli.