Próba kwotowa (ang. quota sample)

Próba kwotowa to rodzaj próby nieprobabilistycznej (nielosowej), o której można powiedzieć, że pozostaje w pewnym stopniu reprezentatywna dla całej populacji badanej, mimo że jednostki wchodzące w jej skład nie zostały wybrane w sposób losowy.

Wybierając respondentów do próby kwotowej bierze się najczęściej pod uwagę takie cechy jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status społeczny i zawodowy. Dobór osób do próby wg opisanych kryteriów oparty jest na posiadanej już wiedzy o badanej populacji. Wiemy na przykład jaki procent populacji stanowią kobiety i mężczyźni (z roczników demograficznych, spisów statystycznych itp.). Tak więc w przypadku doboru kwotowego wg płci będzie to oznaczać, że udział procentowy kobiet i mężczyzn w próbie musi być taki sam jak ich udział procentowy w całej populacji badanej.

Reprezentatywność próby kwotowej jest w pewnym sensie umowna, uzależniona od tego, jak kompletne i aktualne są dane demograficzne na podstawie których ustalamy tzw. kwoty, czyli proporcje osób dobieranych do próby. Nawet jeżeli mamy pewność, że dane te są w pełni aktualne, to i tak nie jesteśmy w stanie określić (w sensie matematycznym) jakim błędem losowym obciążone są wyniki zrealizowanego badania