Próba ważona (ang. weighted sample)

Próba ważona to każda próba badana, na której została przeprowadzona procedura ważenia, w celu zwiększenia jej reprezentatywności.