Ważenie (ang. weighting)

Ważenie to procedura obliczeniowa, której głównym celem jest skorygowanie próby badanej w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu była reprezentatywna dla populacji, z której została pobrana. Im bardziej „doważona” próba, tym większa jest jej reprezentatywność dla populacji.