Profil (ang. profile)

Profil to ogół cech psychospołecznych danej osoby, które umożliwiają jej identyfikację, opis, a następnie przypisanie do określonej grupy docelowej.