Profil demograficzny (ang. demographic profile)

Profil demograficzny to ogół cech respondenta, dotyczących jej płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, stanu cywilnego itp.