Profil psychograficzny (ang. psychographic profile)

Profil psychograficzny to ogół cech respondenta, dotyczących jej stylu życia, opinii, wyznawanych wartości, poglądów społecznych itp.