Prognoza (ang. forecast)

Prognoza to wynik przewidywania, oczekiwana wartość jakiejś zmiennej np. liczba ludności za 30 lat wyliczona w oparciu o określone przesłanki.