Przyczyna (ang. cause)

Przyczyna to warunek wystąpienia jakiegoś faktu społecznego, zjawiska, sytuacji, zdarzenia itp.