Przyczyna konieczna (ang. necessary cause)

Przyczyna konieczna to warunek, którego spełnienie jest niezbędne dla zaistnienia jakiegoś zdarzenia, zjawiska, sytuacji.