Przerwanie wywiadu (ang. terminate interview)

Przerwanie wywiadu to sytuacja kiedy rozmowa z respondentem zostaje rozpoczęta, a następnie niedokończona z określonych powodów. Częstą przyczyną przerwania wywiadu może być odmowa udzielenia odpowiedzi przez respondenta na pytania zamieszczone w kwestionariuszu wywiadu. Respondent może co prawda pomijać pytania, na które nie chce odpowiadać, ale w pewnych sytuacjach, z powodu irytacji, zniechęcenia lub zmęczenia, rezygnuje w ogóle z dalszego udzielenia wywiadu. Przerwanie wywiadu może nastąpić również wtedy, gdy ankieter w jego trakcie ustali, że respondent nie spełnia określonych kryteriów kwalifikujących go do dalszego uczestnictwa w badaniu.