Przyczyna wystarczająca (ang. sufficient cause)

Przyczyna wystarczająca to warunek, który zapewnia wystąpienie jakiegoś zjawiska, zdarzenia, sytuacji itp.