PSM (ang. Price Sensitivity Meter)

PSM to test stosowany w badaniach cenowych, którego głównym celem jest określenie przez konsumentów stopnia akceptacji ceny produktu w odniesieniu do jego przewidywanej jakości, użyteczności itp. Wynikiem testu jest wyznaczenie czterech przedziałów ceny: zbyt taniej, taniej, drogiej i zbyt drogiej. Standardowy test PSM składa się z opisu produktu i czterech pytań skierowanych do potencjalnego nabywcy produktu:

  1. Przy jakiej cenie uznałbyś produkt za zbyt tani, aby mógł być dobrej jakości?
  2. Przy jakiej cenie uznałbyś produkt za tani, ale odpowiedniej jakości?
  3. Przy jakiej cenie uznałbyś produkt za drogi, ale wart ewentualnego zakupu?
  4. Przy jakiej cenie uznałbyś produkt za zbyt drogi i nie wart zakupu?

Test PSM został opracowany w roku 1976 przez holenderskiego ekonomistę Petera van Westendorpa. Stosowany jest powszechnie (z nieznacznymi modyfikacjami) w badaniach rynkowych na całym świecie.