Badania cenowe (ang. pricing research)

Badania cenowe dotyczą najczęściej takich zagadnień jak dopasowanie ceny do oczekiwań i możliwości klientów, ich reakcje na proponowaną zmianę ceny produktu itp. Badania cenowe podejmowane są często przy okazji wprowadzenia nowych produktów na rynek lub modyfikacji już istniejących. Innym przykładem … Czytaj dalej

BPTO (ang. Brand Price Trade Off)

BPTO to test stosowany w badaniach cenowych, którego celem jest określenie przez klientów stopnia akceptacji ceny produktu. Test składa się z listy wybranych produktów różnych marek (kosmetyków, produktów spożywczych, samochodów itp.) wraz z ich opisami i cenami. Respondent wybiera na początku … Czytaj dalej

Store check

Store check to badanie produktu polegające na spisie towarów sprzedawanych w wybranej grupie (tzw. panelu) sklepów, hipermarketów itp. Celem badania store check jest najczęściej określenie udziałów poszczególnych marek produktów, ustalenie średnich cen produktów itp.