Psychografia (ang. psychografics)

Psychografia to ogół metod i technik badawczych, których celem jest opis cech społeczno-demograficznych, stylów życia ludzi, ich zainteresowań, sposobu spędzania wolnego czasu, zachowań konsumenckich itp.