Styl życia (ang. style of life)

Styl życia to w potocznym znaczeniu jest to ogół postaw i zachowań badanych osób, ich przekonań, opinii oraz wyznawanych wartości, a dotyczących życia osobistego, pracy zawodowej, funkcjonowania w społeczeństwie, relacji rodzinnych, sposobów spędzania czasu wolnego, zainteresowań itp.