Psychometria (ang. psychometrics)

Psychometria to dział psychologii zajmujący się opracowaniem metod i narzędzi (testów psychologicznych) do pomiaru ludzkiej psychiki, osobowości, świadomości itp.