PTBRiO (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii)

PTBRiO to krajowa organizacja założona w 1994 roku, skupiająca badaczy pracujących w agencjach badawczych, firmach, instytucjach naukowych itp. oraz działających niezależnie.