Pupilometr (ang. pupilometer)

Pupilometr to urządzenie przeznaczone do pomiaru ruchu źrenic ocznych, wykorzystywane do pomiarów fizjologicznych, psychologicznych itp. Pupilometr wykorzystywany jest również w badaniach marketingowych. Może służyć do pomiaru reakcji badanych osób na testowane produkty, reklamy itp.