Punkt startowy (ang. start point)

Punkt startowy to adres gospodarstwa domowego wylosowanego do próby badanej dobieranej metodą random route. Ankieter odnajduje adres (punkt startowy), a następnie zaczyna realizować kolejne wywiady w co n-tym gospodarstwie oddalonym od tego punktu. Może to być co siódme mieszkanie na danym osiedlu, co piąty dom na ulicy itp.