Push poll (polling push)

Push poll to dosłownie „sondażowe przepychanie”. W Stanach Zjednoczonych termin ten oznacza proceder nieuczciwego wykorzystywania technik sondażowych do agitacji i propagandy politycznej. Odbywa się to zwykle w ten sposób, że pod pretekstem realizowanego sondażu telefonicznego przekazuje się respondentom informację (często nieprawdziwą) dyskredytującą kandydata określonej partii, a następnie zadaje im się pytanie, czy w takiej sytuacji zamierzają głosować na osobę, o której mowa. Przykład takiej manipulacji może wyglądać następująco: „Czy zamierza Pan(i) głosować na kandydata X wiedząc o tym, że przez ostatnie 10 lat zatrudniał na czarno nielegalną imigrantkę w charakterze pomocy domowej”?

W rzeczywistości „push poll” jest przykładem telemarketingu politycznego, negatywnie prowadzonej kampanii wyborczej. Zleceniodawcy takich „sondaży” starają się dotrzeć do tych respondentów, o których sądzą, że mogą stanowić potencjalny elektorat przeciwnej partii politycznej. Ich głównym celem jest „przeciąganie” elektoratu na swoją stronę, dezinformacja, a nie rzetelne badanie opinii publicznej. Z tego względu proceder „push poll” jest np. potępiany przez branżowe stowarzyszenie American Association of Public Opinion Research. W stanie New Hampshire, gdzie tradycyjnie co 4 lata odbywają się prawybory prezydenckie, praktykowanie „push poll” jest oficjalnie zabronione.