Pytanie nieustrukturyzowane (ang. unstructured question)

Pytanie nieustrukturyzowane to  takie, na które respondent może udzielić odpowiedzi w formie dowolnie przez siebie wybranej. Obok pytania nie ma żadnego gotowego zestawienia możliwych odpowiedzi (kafeterii).