Pytanie metryczkowe (ang. demographics question)

Pytanie metryczkowe dotyczy cech społeczno-demograficznych respondenta: płci, wieku, zawodu, stanu cywilnego, wykształcenia, dochodów itd. Niektórzy respondenci dość niechętnie odpowiadają na pytania metryczkowe, dlatego też zamieszczane są one na końcu kwestionariusza wywiadu (respondent, który odpowiedział na większość pytań, będzie bardziej skłonny do udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania).