Pytanie obciążone (ang. biased question)

Pytanie obciążone to mówiąc najprościej  każde pytanie, które jest wadliwie skonstruowane, zadane w taki sposób, że respondent może je zrozumieć błędnie lub nie zrozumieć w ogóle. Pytaniem obciążonym będzie również takie, na które respondent nie może udzielić sensownej odpowiedzi. Typowym przykładem pytań obciążonych jest pytanie podwójne, sugerujące lub przeczące.