Pytanie przeczące (ang. negative item)

Pytanie przeczące sformułowane jest w formie zaprzeczenia, negacji np. „Czy uważa Pan(i), że Polska nie powinna wstępować do Unii Europejskiej?”, „Czy osobom skazanym wyrokiem sądowym nie powinno odbierać się prawa do kandydowania do Sejmu?”, „Czy sądzi Pan(i), że w Polsce nie powinno się ograniczać prawa do pracy dla obcokrajowców?”.

Zaleca się, aby w kwestionariuszach wywiadu i ankietach unikać zamieszczania pytań zawierających formy przeczące, ponieważ są one często błędnie rozumiane przez respondentów, co powoduje w konsekwencji błędne odpowiedzi.