Pytanie puste (ang. empty question)

Pytanie puste zadawane jest respondentowi w celu sprawdzenia jego wiarygodności. Może dotyczyć opinii na temat fikcyjnych produktów, wydarzeń, które nie miały miejsca itp. Udzielanie odpowiedzi na pytanie puste może świadczyć o tym, że respondent jest mało wiarygodnym źródłem informacji i jego odpowiedzi na pozostałe pytania również nie będą miały wartości poznawczej. Zaleca się jednak, aby unikać zadawania pytań pustych ze względów etycznych.