Pytanie sugerujące (ang. leading question, one-sided question)

Pytanie sugerujące sformułowane jest w taki sposób, że może narzucać respondentowi z góry założoną odpowiedź: „Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że produkt X należy do najlepszych na rynku?”. Może to być również pytanie zawierające słownictwo o jednoznacznie negatywnych lub pozytywnych konotacjach, zmuszające do udzielenia spodziewanej odpowiedzi: „Jak ocenia Pan(i) reżim panujący w Polsce w latach 1945 – 1989?”.