Pytanie ukryte (ang. disguised question)

Pytanie ukryte zadawane jest w taki sposób, aby uzyskać inną informację, niż to wynika z treści postawionego pytania.