Pytanie ustrukturyzowane (ang. structured question)

Pytanie ustrukturyzowane zawiera kafeterię, czyli z góry określoną liczbę odpowiedzi możliwych do udzielenia przez respondenta.