Pytanie wielokrotnego wyboru (ang. multiple choice question)

Pytanie wielokrotnego wyboru umożliwia respondentowi udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na zadane pytanie. Przykładem może być pytanie o wszystkie marki produktów, z których korzysta respondent. Do pytania wielokrotnego wyboru dołączona jest kafeteria. Może ona zawierać wszystkie możliwe odpowiedzi; jeżeli ich liczba jest bardzo duża lub nieograniczona, to uwzględnia jedynie kilka lub kilkanaście typowych odpowiedzi oraz kategorię „inne”.