Raport badawczy (ang. debrief, research report)

Raport badawczy to pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego badania przygotowane przez realizatorów dla zleceniodawcy. Raport badawczy zawiera: przedstawienie celu badania, opis metodologii badania i najważniejszych prac zrealizowanych w ramach projektu, wyniki oraz końcowe wnioski i konkluzje.