Ranking (ang. rank order scaling)

Ranking to skala pomiarowa, za pomocą której respondent porządkuje oceniane obiekty (produkty, marki, usługi) wg ustalonego kryterium (zaczynając od najlepiej ocenianego itp.).