Metodologia (ang. methodology)

Metodologia to sposób realizacji projektu badawczego przedstawiony w formie opisowej. Zawiera przede wszystkim charakterystykę zastosowanych technik i narzędzi badawczych, sposób doboru próby badanej i jej liczebność.