Reifikacja (ang. reification)

Reifikacja to inaczej urzeczowienie, uprzedmiotowienie. Traktowanie pojęć abstrakcyjnych jak rzeczy, przedmiotów.