Reguła asocjacyjna (ang. associaction rule)

Reguła asocjacyjna to schemat, za pomocą którego z określonym prawdopodobieństwem można założyć, że jeśli nastąpiło zdarzenie A, to nastąpi również zdarzenie B. Reguła asocjacyjna jest zatem niczym innym jak rodzajem wnioskowania, które pozwala przewidywać jednoczesne wystąpienie dwóch zjawisk i zachowań, współzależnych od siebie.

Mówiąc prościej można z dużą pewnością założyć, że jeżeli klient w sklepie dokonuje zakupu alkoholu, to dokona również zakupu napojów gazowanych, soków itp. Klient, który kupuje nowy samochód będzie z całą pewnością zainteresowany zakupem ubezpieczenia. Klient, który kupuje abonament telefoniczny może być również zainteresowany dostępem do Internetu. To tylko najbardziej oczywiste przykłady reguł asocjacyjnych, do których „odkrycia” wystarczy czasami zdrowy rozsądek.

W celu odkrycia mniej oczywistych reguł asocjacyjnych stosuje się już bardziej zaawansowane metody eksploracji danych (data mining), wymagające czasami drobiazgowej rejestracji produktów i usług nabywanych przez tysiące konsumentów. Odkrywanie reguł asocjacyjnych jest podstawą tzw. analizy koszykowej. Celem tej ostatniej jest z kolei identyfikacja grup produktów i usług, które można jednocześnie proponować nabywcom. Bardzo praktycznym przykładem wykorzystania reguł asocjacyjnych jest aranżowanie stoisk w sklepach spożywczych, gdzie w bliskim sąsiedztwie wykładane są takie grupy produktów, którymi klient może być zainteresowany jednocześnie.