Rekodowanie (ang. recoding)

Rekodowanie to procedura stosowana w trakcie wprowadzania danych do pakietu statystycznego lub innego programu, w którym będą one analizowane. Rekodowanie polega na zmianie kodu, którym już wcześniej zostały oznaczone wartości zmiennych, na inne kody (zastępcze lub dodatkowe).