Relatywizm kulturowy (ang. cultural relativism)

Relatywizm kulturowy to perspektywa badawcza rozwijająca się od początków XX wieku w opozycji do tzw. etnocentryzmu. Za twórcę i jednego z głównych propagatorów relatywizmu uznawany jest amerykański antropolog niemieckiego pochodzenia Franz Boas (ur. 1858 – zm. 1942). Głównym założeniem relatywizmu kulturowego jest uznanie, że wszystkie kultury są sobie równe i nie można ich rozpatrywać wyłącznie z punktu widzenia własnej kultury, deprecjonować, uznawać za wtórne, podrzędne itp.