Replikacja (ang. replication)

Replikacja to powtórzenie badania w takich samych lub nieznacznie zmienionych warunkach, w celu sprawdzenia, czy uzyska się takie same wyniki. Replikacja badania, ze względu na wymóg obiektywizmu, zazwyczaj nie jest przeprowadzana przez tego samego badacza, który realizował pierwotne badanie, ale przez jego zmiennika lub zupełnie inny zespół badawczy.