Rozkład częstości (ang. frequency distribution)

Rozkład częstości to zestawienie liczebności wszystkich przypadków, obserwacji lub wartości zmiennej.