Rozkład chi-kwadrat (ang. chi-square distribution)

Rozkład chi-kwadrat to zestawienie w postaci tabelarycznej wyników przeprowadzonego testu chi-kwadrat.