Rozkład dwumodalny (ang. bimodal distribution)

Rozkład dwumodalny to rozkład częstości, w którym pojawiają się dwie wartości modalne.