Rozkład Gaussa (ang. Gaussian distribution)

Rozkład Gaussa to inne określenie rozkładu normalnego.