Schemat badania (ang. study design)

Schemat badania to inne określenie planu badawczego.