Plan badawczy (ang. research design)

Plan badawczy to pisemny opis sposobu realizacji projektu badawczego. Plan badawczy powinien zawierać przede wszystkim:

  1. cele i założenia badania
  2. definicje operacyjne najważniejszych terminów wykorzystywanych w badaniu
  3. opis technik i narzędzi badawczych
  4. charakterystykę próby badanej
  5. określenie sposobu analizy i prezentacji wyników badania
  6. harmonogram realizacji badania i jego koszty.