Semmelweis Philippe Ignaz

Semmelweis Philippe Ignaz (ur. 1818 – zm. 1865) słynny węgierski lekarz i położnik, twórca antyseptyki.W latach 40. XIX wieku pracował jako położnik w szpitalu w Wiedniu, gdzie zajmował się badaniem przyczyn gorączki połogowej (sepsis puerperalis), która w owych czasach była powodem dramatycznie wysokiej umieralności kobiet w połogu. W celu wyjaśnienia przyczyn tych zgonów stosował obserwację, eksperyment oraz analizę statystyczną. Był jednym z pierwszych naukowców w dziejach, który do wyjaśnienia postawionych przez siebie pytań i hipotez, wykorzystał metody badań empirycznych.

Obserwując zachowania personelu medycznego oraz prowadząc skrupulatne statystyki kolejnych zgonów, doszedł ostatecznie do wniosku, że ich przyczyną musi być „trupi jad” przenoszony przez samych lekarzy, którzy nie dbając o mycie rąk (np. po wcześniejszej wizycie w prosektorium) zakażali własne pacjentki. Zaczął przekonywać lekarzy, aby dokładnie myli i dezynfekowali swoje ręce (co wtedy, dziś trudno w to uwierzyć, nie było wcale takie oczywiste).

Na swoje nieszczęście Semmelweis nie był w stanie wykazać w sensie klinicznym,czym miałby być ów „trupi jad” przenoszony na rękach lekarzy; dopiero odkrycia Ludwika Pasteura oraz Roberta Kocha dokonane kilkadziesiąt lat później pozwoliły przyznać całkowitą rację przypuszczeniom Semmelweisa. Z powodu swoich hipotez doświadczył wielu szykan ze strony części środowiska lekarskiego, oburzonego tym, że obciążył ich odpowiedzialnością za zgony pacjentów. Na skutek tych szykan, jak również innych osobistych doświadczeń zapadł pod koniec życia na chorobę psychiczną i zmarł w niezwykle dramatycznych okolicznościach w szpitalu psychiatrycznym. Niemniej jeszcze za jego życia wielu lekarzy zaczęło stosować się do jego zaleceń; ile istnień ludzkich uratował w ten sposób wie pewnie tylko dobry Bóg.