Screener

Screener to rodzaj prostego kwestionariusza wykorzystywanego w trakcie rekrutacji uczestników wywiadów fokusowych oraz innych wywiadów jakościowych.

Screener składa się zwykle nie więcej niż z kilku pytań, które zadawane są w celu ustalenia, czy dana osoba posiada cechy kwalifikujące ją do udziału w badaniu. Może to być wiek, wykształcenie, zawód, użytkowanie jakiegoś produktu lub usługi, zainteresowanie tematyką badania itp.